BEREIK VAN DEZE MEDEDELING

Lees deze privacymededeling aandachtig, zodat u onze beleidslijnen en praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens begrijpt en hoe wij hierop reageren. Als u onze website gebruikt, of als u belt met een medewerker van Moto Active, als u zich voor een training inschrijft of ons op een andere manier uw persoonlijke informatie geeft, stemt u in met deze mededeling. Indien u niet instemt met deze mededeling of op een andere manier de nodige persoonlijke informatie niet aan ons wenst te verstrekken, kunt u onze website beter niet gebruiken en (b) kunnen we mogelijk onze diensten en/of goederen niet verstrekken. Deze privacymededeling kan op gezette tijden gewijzigd worden. Indien u met ons blijft in interactie treden nadat we wijzigingen hebben aangebracht, gaan we ervan uit dat u deze wijzigingen hebt aanvaard. Het is dus belangrijk dat u af en toe controleert of er updates zijn geweest.

Deze privacymededeling legt uit hoe uw persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruikt en bekendgemaakt door Moto Active. Ze vertelt u ook hoe u uw persoonlijke gegevens kunt aanpassen en bepaalde keuzes kunt instellen over hoe uw persoonlijke gegevens mogen gebruikt worden.

Deze privacymededeling heeft betrekking op zowel onze online als offline verzameling van gegevens, onder andere persoonlijke gegevens die we kunnen verzamelen via onze verschillende kanalen, zoals bijvoorbeeld onze websites, apps, sociale netwerken en evenementen. Wij wijzen erop dat wij persoonlijke gegevens die wij via de ene methode verzamelen (bv. een website van Moto Active) kunnen combineren met persoonlijke gegevens die we via een andere methode verzamelen (bv. een offline evenement van Moto Active). Daardoor is het mogelijk dat we persoonlijke gegevens combineren die oorspronkelijk werden verzameld op verschillende manieren.

Schrijft u zich in voor een training bij ons, neemt u deel aan een evenement dat wij organiseren of maakt u gebruik van een andere dienst die wij aanbieden? Dan hebben wij uw gegevens nodig. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat wij met uw persoonsgegevens doen. En wat uw rechten zijn. Zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn.

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en van onze klanten en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en niet aan derden zal worden verstrekt.

Hoe komen wij aan uw gegevens?

Meestal geeft u uw gegevens zelf aan ons,

 • via online en offline registratieformulieren.
 • feedback; dit omvat informatie die u vrijwillig met ons deelt over uw ervaring bij het gebruik van onze diensten.

Soms krijgen wij uw gegevens op een andere manier. Zoals sociale netwerken en openbaar beschikbare informatie. Dit verwijst naar inhoud die u zelf creëert en vervolgens deelt op een sociaal netwerk. Voorbeelden zijn foto’s, video’s, persoonlijke verhalen of andere gelijkaardige media of inhoud.

Welke gegevens gebruiken wij?

Meestal vragen wij uw

 • naam
 • adres
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • mobiele telefoonnummer
 • merk van uw motor
 • aantal jaren rijervaring

Soms vragen we ook andere gegevens. Zoals uw kenteken voor het vervoer van uw motor. Het verschilt per dienst welke gegevens wij nodig hebben.

Ook gebruiken wij uw betaal- en financiële informatie. Alle informatie die we nodig hebben om een inschrijving of dienst af te handelen of die u gebruikt om u in te schrijven of een aankoop te doen, zoals de gegevens van uw bankrekening, bankkaart of credit card (naam kaarthouder, kaartnummer, vervaldatum enz.) of andere betalingsvormen (indien deze beschikbaar zijn). In elk geval verwerken we betaal- en financiële informatie op een manier die in overeenstemming is met de toepasselijke wetten, regels en veiligheidsnormen

Informatie over gebruik van websites/communicatie.

Terwijl u door onze websites of nieuwsbrieven navigeert en ermee in contact treedt, gebruiken we technologieën voor automatische gegevensverzameling om bepaalde informatie over uw handelingen te verzamelen. Dit omvat informatie zoals op welke koppelingen u klikt, welke pagina’s of inhoud u bekijkt en hoe lang en andere gelijkaardige informatie en statistieken over uw interacties, zoals responstijden van inhoud, downloadfouten en lengte van de bezoeken aan bepaalde pagina’s. Deze informatie wordt opgeslagen via geautomatiseerde technologieën, zoals cookies (browsercookies, flashcookies, sessions) en webbakens en wordt ook verzameld via het gebruik van externe trackingdiensten (bijvoorbeeld Double Click, Google Analytics, Adobe Dynamic Tag Management en/of Omniture). U hebt het recht om u te verzetten tegen het gebruik van dergelijke technologieën. Lees hierover meer in onze mededeling ‘Cookies/Gelijkaardige technologieën, logbestanden en webbakens.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens om:

 • u een dienst of product aan te bieden.
 • een dienst of product te verkopen.
 • een overeenkomst met u aan te gaan en uit te voeren.
 • uw behoeften en voorkeuren in kaart te brengen.
 • onze producten en diensten beter op uw behoeften aan te laten sluiten.
 • u op het juiste moment een persoonlijk aanbod te doen.
 • statistisch onderzoek en marktonderzoek te doen.
 • ons aan de wet te houden.
 • bij te houden hoe en wanneer wij contact met u hebben.

Welke contactmomenten leggen wij vast?

Wij leggen vast wat wij met u afspreken. En we gebruiken onze contactmomenten om onze communicatie te verbeteren. Dit zijn contactmomenten die we vastleggen:

 • brieven en e-mails die wij sturen en van u ontvangen.
 • telefoongesprekken.
 • wat u op onze website doet en bekijkt.
 • ons contact via social media, zoals Facebook, Twitter en WhatsApp.

Van wie krijgen wij uw gegevens en met wie delen wij die?

Meestal geeft u zelf uw gegevens aan ons door. Soms geven wij (een deel van) uw gegevens door aan derden met wie wij samenwerken. Wij verkopen uw gegevens niet. Wij kunnen gegevens uitwisselen met onze zakelijke partners, zoals hotels en bedrijven met wie wij evenementen organiseren.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Uw persoonlijke gegevens zullen verwerkt worden door ons bevoegd personeel of zakelijke partners, indien het nodig is dat zij deze kennen, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor uw persoonlijke gegevens werden verzameld.

Hoe zorgen wij dat uw gegevens veilig zijn bij ons?

Onze website en IT-systemen zijn goed beveiligd. En wij nemen steeds maatregelen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij om moeten gaan met uw gegevens.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang wij die nodig hebben. Of zolang verplicht is voor de wet. Daarna verwijderen wij uw gegevens. Of wij maken uw gegevens anoniem. Als wij uw gegevens anoniem maken dan verwijderen wij alle gegevens die naar u verwijzen. De gegevens kunnen niet meer aan u gekoppeld worden. De anonieme gegevens helpen ons een beter beeld te krijgen van onze producten en diensten.

Regels en wetten voor privacy

Wij houden ons aan de volgende wetten en regels voor privacy:

 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • De Telecommunicatiewet.

Uw rechten

Uw rechten zijn ook in de wet geregeld. U mag:

 • uw gegevens bij ons opvragen.
 • uw gegevens laten veranderen als uw gegevens niet kloppen.
 • uw gegevens laten verwijderen.
  • Het kan voorkomen dat wij uw gegevens niet kunnen verwijderen. Bijvoorbeeld omdat wij uw gegevens nog nodig hebben. Of om ons aan een wet te houden.
 • bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens.
  • Als u bijvoorbeeld geen e-mails met aanbiedingen meer van ons wilt ontvangen. In onze e-mails staat een link waarmee u zich kunt afmelden. U mag ook mailen of chatten. In andere gevallen geeft u duidelijk aan waarom u bezwaar maakt zodat wij dit kunnen beoordelen.
 • uw toestemming stoppen.
  • Gaf u ons toestemming om uw gegevens te gebruiken? Dan mag u uw toestemming later weer stoppen. Wij gebruiken uw gegevens vanaf dat moment niet meer.
 • het gebruik van uw gegevens tijdelijk beperken.
  • Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens.

Laat ons weten als u gebruik wilt maken van uw rechten

We kijken graag voor u na welke gegevens van u wij hebben opgeslagen. Stuur ons dan een brief. Hierin geeft u aan van welk recht u gebruik wilt maken. En waarom we gegevens van u zouden hebben opgeslagen. Stuurt u dan ook een kopie van uw paspoort of ID-kaart mee. Wilt u uw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto alstublieft onleesbaar maken? Wij reageren binnen een maand na ontvangst van uw brief.

Wij kunnen deze privacy mededeling veranderen

Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen. 
Deze laatste versie is van 1 december 2018.

Cookies/Gelijkaardige technologieën, logbestanden en webbakens

Cookies/Gelijkaardige technologieën. Bekijk onze Mededeling omtrent ‘Uw keuzes over hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en bekendmaken’om na te gaan hoe u uw cookie-instellingen kunt beheren en voor gedetailleerde informatie over de cookies die we gebruiken en het doel waarvoor we ze gebruiken.

Logbestanden. We verzamelen informatie in de vorm van logbestanden die websiteactiviteit registreren en statistieken verzamelen over uw browsinggewoonten. Deze input wordt automatisch gegenereerd en helpt ons om fouten op te sporen, prestaties te verbeteren en de veiligheid van onze websites te handhaven.

Webbakens. Webbakens (ook wel “webbugs” genoemd) zijn kleine codestrings die een grafisch beeld op een webpagina of in een e-mailbericht creëren, met de bedoeling informatie naar ons terug te sturen. De informatie die verzameld wordt via webbakens kan technische informatie bevatten, zoals IP-adres, maar ook informatie over hoe u reageert op een e-mailcampagne (bv. op welk moment het e-mailbericht werd geopend, op welke koppelingen in het e-mailbericht u klikt enz.). We kunnen webbakens op onze websites gebruiken of ze in e-mailberichten verwerken die we naar u sturen. We gebruiken informatie van webbakens voor verschillende doeleinden, bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) rapportering van siteverkeer, telling van unieke bezoekers, reclame, e-mailaudits en -rapportering en personalisatie.

Uw keuze over hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en bekendmaken

We streven ernaar u keuzes te bieden met betrekking tot de persoonlijke gegevens die u ons bezorgt. De volgende mechanismen geven u de volgende controle over uw Persoonlijke gegevens:

Cookies/Gelijkaardige technologieën. U kunt uw browser zo instellen dat alle of bepaalde browsercookies worden geweigerd of dat u gewaarschuwd wordt wanneer er cookies gebruikt worden.

Reclame, marketing en promoties. Indien u wilt dat uw persoonlijke gegevens door Moto Active worden gebruikt om zijn producten of diensten te promoten, kunt u dit aangeven via het/de hiertoe bestemde aanvinkvakje(s) op het inschrijvingsformulier of door ons een mail te sturen. Als u niet langer marketingcommunicatie van ons wilt ontvangen, dan kunt u zich op elk moment uitschrijven voor het ontvangen van marketingcommunicatie, door de instructies te volgen die in elk bericht worden vermeld. We wijzen erop dat, zelfs als u zich uitschrijft voor het ontvangen van marketingcommunicatie, u nog steeds administratieve berichten van Ons kunt ontvangen.